DMCA

DMCA-melding van inbreuk op auteursrechten
Alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die op de site verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. APKPRO houdt zich aan de federale Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door te reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk die voldoet aan de DMCA en andere toepasselijke wetten. Als onderdeel van onze reactie kunnen we de toegang tot materiaal op de site dat wordt beheerd of beheerd door APKRO waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, verwijderen of uitschakelen, in welk geval we te goeder trouw proberen contact op te nemen met de ontwikkelaar die de getroffen heeft ingediend materiaal zodat ze een tegenmelding kunnen doen, ook in overeenstemming met de DMCA.

Voordat u een kennisgeving van inbreukmakend materiaal of een tegenvordering indient, kunt u contact opnemen met een advocaat om uw rechten en plichten onder de DMCA en andere toepasselijke wetten beter te begrijpen. De volgende kennisgevingsvereisten zijn bedoeld om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van APKPRO onder de DMCA, met name artikel 512 (c), en vormen geen juridisch advies.

Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht
Als u een kennisgeving van inbreukmakend materiaal op APKPRO wilt indienen, geeft u een kennisgeving met de volgende details

Een fysieke handtekening van een ontwikkelaar of ontwikkelingsteam dat gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt. Het is noodzakelijk voor externe bureaus om een ​​kopie van "Physical Authorization Letter" te verstrekken, dat agentschap alle auteursrechten kan regelen.
Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
Het opgeven van URL's in de hoofdtekst van een e-mail is de beste manier om ons te helpen inhoud snel te vinden.
Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een elektronisch e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij.
Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt (merk op dat op grond van artikel 512 (f) elke persoon die bewust en materieel onjuist aangeeft dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, kan aansprakelijk worden gesteld voor schade.
Stuur vervolgens de kennisgeving van inbreuk via e-mail naar dmca@apkpro.com